แนะนำการเดินทางด้วยรถไฟ ในช่วงโรคโควิด 19 ระบาดในประเทศไทย

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทางทุกท่าน เนื่องจากเกิดการระบาดโรคโควิด 19 ในประเทศไทย และพบผู้ติดเชื่อโควิด 19 เพิ่มขึ้นในหลายจังหวัดทั่วประเทศไทย เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่เชื้อที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงได้ปรับเวลาการเดินทางของรถไฟและลดจำนวนเที่ยวรถไฟลงในเส้นทางต่าง ๆ แต่ยังคงมีขบวนรถไฟที่ให้บริการครอบคลุมเส้นทางต่าง ๆ ทั่วประเทศ ดังนั้นท่านที่จะเดินทางด้วยรถไฟในขณะนี้ยังเดินทางได้ตามปรกติ แต่มีขบวนรถไฟให้บริการจำนวนน้อย ดังนั้นเพื่อไม่ให้พลาดการเดินทางท่านควรจองตั๋วรถไฟล่วงหน้า เนื่องจากที่นั่งแต่ละขบวนรถไฟ มีที่นั่งจำกัด

ข้อปฏิบัติเมื่อต้องเดินทางในช่วงโรคโควิด 19 ระบาด

  • สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในขณะที่เดินทาง
  • ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้ง เมื่อต้องจับสิ่งของบนรถไฟร่วมกับผู้อื่น เช่น จับห้องน้ำ / จับประตูห้องโดยสาร เป็นต้น
  • เว้นระยะห่าง ในขณะที่เดินทางด้วยรถไฟ

ดังนั้น ท่านที่เดินทางด้วยรถไฟในช่วงนี้ ควรปฏิบัติตัวเองตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการได้รับเชื่อโรคโควิด 19 ในขณะที่เดินทางด้วยรถไฟ ขอให้ทุกท่านเดินทางถึงจุดหมายโดยปลอดภัยทุกท่าน