จองตั๋วรถไฟล่วงหน้า เทศกาลสงกรานต์ 2567

จองตั๋วรถทัวร์ สงกรานต์ 2567

เริ่มแล้ว ! เปิดให้จองตั๋วรถไฟล่วงหน้า “เทศกาลสงกรานต์ 2567 “ ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2567 เป้นต้นไป สำหรับขบวนรถด่วนพิเศษ CNR จำนวน 8 ขบวน ซึ่งสามารถจองตั๋วล่วงหน้าได้สูงสุด 90 วัน

ขบวนรถไฟที่เปิดจองล่วงหน้า 90 วัน

สายเหนือ จำนวน 2 ขบวน
– เที่ยวไป : ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 9 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – สถานีเชียงใหม่
– เที่ยวกลับ : ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 10 สถานีเชียงใหม่ – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 4 ขบวน
– เที่ยวไป : ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 23 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – สถานีอุบลราชธานี
– เที่ยวกลับ : ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 24 สถานีอุบลราชธานี – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
– เที่ยวไป : ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 25 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – สถานีหนองคาย
– เที่ยวกลับ : ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 26 สถานีหนองคาย – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

สายใต้ จำนวน 2 ขบวน
– เที่ยวไป : ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 31 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ – สถานีชุมทางหาดใหญ่
– เที่ยวกลับ : ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 32 สถานีชุมทางหาดใหญ่ – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2567

เทศกาลสงกรานต์ 2567 จะมีวันหยุดยาวติดต่อกัน 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 12 – 16 เมษายน 2567

กำหนดวันจองตั๋วรถไฟ เดินทางสงกรานต์ 2567

  • เริ่มจองวันที่ 12 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

คำแนะนำในการจองตั๋วเทศกาลสงกรานต์ 2567

วันจองวันเดินทาง
12 มกราคม 256711 เมษายน 2567
13 มกราคม 256712 เมษายน 2567
14 มกราคม 256713 เมษายน 2567
15 มกราคม 256714 เมษายน 2567
16 มกราคม 256715 เมษายน 2567
17 มกราคม 256716 เมษายน 2567
18 มกราคม 256717 เมษายน 2567

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางกลับบ้าน หรือเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2567 รีบวางแผนการเดินทางและเริ่มจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าได้ตั้งบัดนี้