จองตั๋วรถไฟกลับบ้าน ทำบุญเดือน 10 (ภาคใต้)

ใกล้จะถึงแล้ว ! งานบุญที่ยิ่งใหญ่ของชาวไทยภาคใต้ คือ “งานบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2566” หรือชาวภาคใต้นิยมเรียกว่า วันทำบุญเดือนสิบ หรือ ทำบุญชิงเปรต ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในทุกพื้นที่ของภาคใต้ โดยจะแบ่งการจัดทำบุญขึ้น 2 ครั้ง คือ

  • บุญแรก เรียกว่า การรับเปรต หรือ วันรับตายาย
  • บุญหลัง เรียกว่า การส่งเปรต หรือ วันส่งตายาย

กำหนดการทำบุญเดือนสิบ ประจำปี 2566

  • บุญแรก – วันที่ 30 กันยายน 2566
  • บุญหลัง – วันที่ 14 ตุลาคม 2566

วันทำบุญเดือนสิบ  ชาวไทยพุทธในภาคใต้จะนิยมเดินทางกลับบ้านเกิด เพื่อร่วมทำบุญให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว โดยงานทำบุญเดือนสิบ จะจัดขึ้นที่วัดทุกแห่งในภาคใต้

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางกลับบ้าน “ทำบุญเดือนสิบ ประจำปี 2566” ท่านสามารถจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าได้แล้ววันนี้