วันเริ่มจองตั๋วรถไฟล่วงหน้า ในวันหยุดยาว ตุลาคม-ธันวาคม 2566

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง ในเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2566 ประเทศไทยจะมีวันสำคัญต่าง ๆ ซึ่งเป็นวันหยุดทางราชการและจะมีวันหยุดยาวติดต่อกัน การรถไฟได้กำหนดวันเปิดจองตั๋วรถไฟล่วงหน้า สำหรับเดินทางในช่วงวันหยุดยาว ดังนี้

วันหยุดยาว ระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2566

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช

วันหยุด 13 – 15 ตุลาคม 2566

เริ่มจองตั๋ว 13-15 กันยายน 2566

วันปิยะมหาราช

วันหยุด 21 – 23 ตุลาคม 2566

เริ่มจองตั๋ว 21-23 กันยายน 2566

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช และวันพ่อแห่งชาติ

วันหยุด 4 – 5 ธันวาคม 2566

เริ่มจองตั๋ว 4-5 พฤษจิกายน 2566

วันรัฐธรรมนูญ

วันหยุด 9 – 11 ธันวาคม 2566

เริ่มจองตั๋ว 9-11 พฤศจิกายน 2566

วันสิ้นปี

วันหยุด 30 – 31 ธันวาคม 2566

เริ่มจองตั๋ว 30 พฤศจิกายน -1 ธันวาคม 2566

หมายเหตุ : อ้างอิงข้อมูลจาก : facebook : ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย


ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางในช่วงวันหยุดต่าง ๆ ระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2566 ท่านสามารถจองตั๋วรถไฟล่วงหน้า ผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง