จองตั๋วรถไฟล่วงหน้า สงกรานต์ 2566

จองตั๋วรถไฟ สงกรานต์ 2566

เปิดจองตั๋วรถไฟล่วงหน้า ” เทศกาลสงกรานต์ 2566 “

วันสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ตรงกับวันที่เท่าไร

 • วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566 วันสงกรานต์
 • วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2566 วันสงกรานต์
 • วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2566 วันสงกรานต์

วันสงกรานต์  ประเทศไทยกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ จึงทำให้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีวันหยุดยาวติดต่อกัน ประชาชนจำนวนมากจะเดินทางด้วยรถไฟในเส้นทางต่าง ๆ อย่างหนาแน่น โดยเฉพาะเส้นทางรถไฟระยะไกล เช่น กรุงเทพ – เชียงใหม่, กรุงเทพ – หาดใหญ่, กรุงเทพ – อุบลราชธานี เป็นต้น เพื่อเดินทางกลับบ้าน หรือ เดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัด

เริ่มจองตั๋วรถไฟ เทศกาลสงกรานต์ 2566 ได้เมื่อไร

ปัจจุบันสามารถจองตั๋วรถไฟได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 30 วัน เช่น ต้องการเดินทางด้วยรถไฟ วันที่ 11 เมษายน 2566….ท่านจะเริ่มจองตั๋วได้ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

สรุปวันจองตั๋วรถไฟล่วงหน้า ตามวันเดินทาง ดังนี้

 • เดินทาง 10 เมษายน 2566   (เริ่มจอง 11 มีนาคม 2566)
 • เดินทาง 11 เมษายน 2566   (เริ่มจอง 12 มีนาคม 2566)
 • เดินทาง 12 เมษายน 2566   (เริ่มจอง 13 มีนาคม 2566)
 • เดินทาง 13 เมษายน 2566   (เริ่มจอง 14 มีนาคม 2566)
 • เดินทาง 14 เมษายน 2566   (เริ่มจอง 15 มีนาคม 2566)
 • เดินทาง 15 เมษายน 2566   (เริ่มจอง 16 มีนาคม 2566)
 • เดินทาง 16 เมษายน 2566   (เริ่มจอง 17 มีนาคม 2566)
 • เดินทาง 17 เมษายน 2566   (เริ่มจอง 18 มีนาคม 2566)

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางในช่วงวันหยุดสงกรานต์ 2566 ท่านสามารถจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง