จองตั๋วรถไฟล่วงหน้า สงกรานต์ 2565

วันสงกรานต์ในประเทศไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 -15 เมษายน ของ ๆ ทุกปี และได้กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการของประเทศไทย ในช่วงวันสงกรานต์ของทุก ๆ ปี จะมีการจัดงานสงกรานต์ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทย โดยมีสถานที่จัดงานสงกรานต์ที่มีชื่อเสียง เช่น เชียงใหม่ หาดใหญ่ ขอนแก่น พัทยา เป็นต้น ซึ่งในช่วงวันหยุดสงกรานต์ของทุก ๆ ปี ชาวไทยจะใช้ช่วงวันหยุดยาว เพื่อเดินทางกลับบ้านและเดินทางท่องเที่ยวยังสถานที่ต่าง ๆ

การเดินทางด้วยรถไฟในช่วงวันหยุดสงกรานต์ เป็นการเดินทางที่ประชาชนนิยมใช้บริการเป็นจำนวนมาก เพราะมีความปลอดภัย และราคาประหยัด

หมายเหตุ – ปัจจุบันสามารถจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 30 วัน ดังนั้นท่านจึงสามารถจองตั๋วรถไฟเพื่อเดินทางในช่วงวันสงกรานต์ 2565 ได้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

วันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ 2565

วันพุธ ที่ 13 เมษายน 2565
วันพฤหัสบดี ที่ 14 เมษายน 2565
วันศุกร์ ที่ 15 เมษายน 2565

กิจกรรมที่นิยมทำในช่วงวันสงกรานต์

  • กิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์
  • กิจกรรมทางศาสนา เช่น การทำบุญตักบาตร พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป ซึ่งแต่ละพื้นที่จะมีการจัดงานวันสรงกรานต์ในรูปแบบที่แตกต่างกัน ตามประเพณีความเชื่อ
  • การเดินทางเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ รดน้ำขอพร

เนื่องจากปี พ.ศ.2565 เป็นช่วงที่โรคโควิด 19 ยังระบาดในประเทศไทย ท่านควรสวมหน้ากากผ้าตลอดเวลา เมื่อต้องเดินทางด้วยรถไฟ หรือเดินทางออกไปร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2565