จองตั๋วรถไฟล่วงหน้าได้ 30 วัน เริ่มมีผล 11 ก.พ.2564

ข่าวดี.. . วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าได้ 30 วัน ก่อนวันเดินทาง โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

เนื่องจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ปรับเวลาจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าเพิ่มขึ้น ( จากเดิมสามารถจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าได้เพียง 3 วัน ) เพื่อให้สอดคล้องกับการผ่อนปรนนโยบายมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) ของ ศบค. และรองรับวันหยุดพิเศษต่าง ๆ

ดังนั้น ท่านใดที่จะเดินทางด้วยรถไฟในเส้นทางต่าง ๆ สามารถจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

จองตั๋วรถไฟออนไลน์ ปลอดภัย ห่างไกลโควิด 19