ป้ายกำกับ: โควิด 19

Posted in บทความ

แนะนำการเดินทางด้วยรถไฟ ในช่วงโรคโควิด 19 ระบาดในประเทศไทย

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง…

Continue Reading
Posted in จองตั๋วรถไฟ

จองตั๋วรถไฟล่วงหน้าได้ 3 วัน ก่อนการเดินทาง

เนื่องจากโรคโควิด 19 ระบา…

Continue Reading
Posted in จองตั๋วรถไฟ

สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เมื่อเดินทางด้วยรถไฟ ช่วยป้องกันเชื้อโควิด -19

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง…

Continue Reading