วิธีชำระเงินค่าตั๋วรถไฟด้วย PromptPay

ข่าวดีล่าสุด ! วันนี้ท่านสามารถจ่ายค่าตั๋วรถไฟด้วยระบบ PromptPay ได้แล้ว สามารถชำระเงินได้ทันทีด้วยแอพธนาคารต่าง ๆ

วิธีการชำระเงินผ่านระบบ PromptPay
1. เลือกชำระเงินด้วย PromptPay
2. ระบบจะสร้าง QR CODE ขึ้นมา สำหรับการชำระเงินรายการจองตั๋วรถไฟของท่าน
3. เปิดแอพธนาคาร ( Mobile Banking ) และแสกน QR CODE จากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือมือถือ เพื่อชำระเงินค่าตั๋วรถไฟได้ทันที
– หากท่านไม่มีแอพธนาคาร สามารถบันทึก QR CODE ลงเครื่องเก็บไว้ เพื่อนำไปให้ท่านที่มีแอพธนาคารจ่ายให้ได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

Mobile Banking Thailand

ขั้นตอนการชำระเงินด้วย PromptPay
1. เลือกวิธีชำระเงิน PromptPays

จ่ายเงินค่าตั๋วรถไฟด้วย PromptPay

2. ระบบสรุปยอดเงิน และวิธีการชำระเงิน คลิกปุ่ม ส่งคำสั่งซื้อ

3. ระบบจะสร้าง QR CODE ขึ้นมา

4. เปิดแอพธนาคารในมือถือ แสกน QR CODE เพื่อชำระเงินค่าตั๋วรถไฟได้ทันที