วันตรุษจีน 2564 เดินทางทางกลับบ้านด้วยรถไฟ

วันตรุษจีน ประจำปี พ.ศ. 2564 กำลังจะมาถึงแล้ว ซึ่งในปีนี้วันตรุษจีนตรงกับวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 และเป็นปีแรกของประเทศไทยที่รัฐบาลได้ประกาศให้วันตรุษจีนเป็นวันหยุดราชการ ( วันหยุดราชการกรณีพิเศษ)

ดังนั้น ในช่วงเทศกาลตรุษจีนประจำปี 2564 จะมีวันหยุดราชการติดต่อกัน 3 วัน คือ ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ ในระหว่างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2564

วันตรุษจีน คือ วันขึ้นปีใหม่จีน ตามปฏิทินจีน ซึ่งในช่วงวันตรุษจีนของทุก ๆ ปี คนไทยเชื้อสายจีน ที่เดินทางไปทำงานยังต่างจังหวัด หรือไปอยู่ต่างถิ่น จะนิยมเดินทางกลับบ้านเกิด เพื่อกลับมาร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีนกับสมาชิกในครอบครัว

ในช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุก ๆ ปี บริษัทและร้านค้าต่าง ๆ ที่มีคนจีนเป็นเจ้าของ จะปิดทำการหลายวันก่อนถึงวันตรุษจีน เพื่อให้พนักงานได้เดินทางกลับบ้านไปร่วมฉลองตรุษจีน

ดังนั้น ท่านใดที่จะเดินทางกลับบ้านด้วยรถไฟ เพื่อไปร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2564 กับครอบครัวที่บ้านเกิด ท่านสามารถจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าเพื่อเดินทางกลับบ้านได้แล้ววันนี้

หมายเหตุ – เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย ขณะนี้รถไฟเปิดให้จองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทางได้ 3 วัน