รถไฟ หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์

จองตั๋วรถไฟออนไลน์

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง วันนี้จะมาแนะนำเส้นทางรถไฟระยะสั้น ซึ่งมีความสำคัญ คือ รถไฟเส้นทาง หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ รถไฟเส้นทางนี้แยกตัวออกจากเส้นทางหลักของรถไฟสายใต้ที่สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่

รถไฟเส้นทาง หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์  มีรถไฟให้บริการทุกวัน วันละ 2 เที่ยว คือ เวลา 07.30 น. และ 13.05 น. สามารถซื้อตั๋วรถไฟในวันเดินทางได้ทันที ที่สถานีรถไฟหาดใหญ่

รถไฟเส้นทาง หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที รถจะจอดที่สถานีระหว่างทาง คือ สถานีรถไฟคลองแงะ เพียงสถานีเดียว

รถไฟเส้นทาง หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์  ได้รับความนิยมจากนักเดินทางจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซีย เนื่องจากเป็นเส้นทางเชื่อมต่อการเดินทางของคนทั้ง 2 ประเทศ คือ

1.นักเดินทางชาวไทย เดินทางไปที่สถานีรถไฟปาดังเบซาร์ เพื่อขึ้นรถไฟมาเลเซีย ไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร์ และเมืองต่าง ๆ ในประเทศมาเลเซียได้

2.นักเดินทางชาวมาเลเซีย เดินทางด้วยรถไฟไทย จากสถานีรถไฟปาดังเบซาร์ เข้ามายังหาดใหญ่

รถไฟเส้นทาง หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ เมื่อถึงปลายทางที่ปาดังเบซาร์ จะจอด 2 ครั้ง คือ จอดที่สถานีรถไฟฝั่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ใช้บริการลงตามปรกติ และจะขับเข้าไปส่งผู้โดยสารยังสถานีรถไฟปาดังเบซาร์ฝั่งมาเลเซียด้วย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเดินทางที่จะไปขึ้นรถไฟมาเลเซีย

รถไฟ จากหาดใหญ่ จอดส่งผู้โดยสารที่สถานีรถไฟปาดังเบซาร์ ฝั่งมาเลเซีย