สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เมื่อเดินทางด้วยรถไฟ ช่วยป้องกันเชื้อโควิด -19

จองตั๋วรถไฟล่วงหน้า

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง เนื่องจากในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2563 ได้พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในประเทศไทย เป็นรอบที่ 2 และเริ่มมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น กระจายไปตามพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ

สำหรับท่านที่เดินทางในช่วงนี้ด้วยรถไฟ ในเส้นทางต่าง ๆ ควรป้องกันตัวเอง ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง และควรล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง เมื่อต้องไปสัมผัสสิ่งของต่าง ๆ ร่วมกับคนอื่น

ดังนั้นท่านที่เดินทางด้วยรถไฟในช่วงนี้ เพื่อเดินทางกลับบ้านและเดินทางท่องเที่ยว ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 ที่จะมาถึงนี้ ท่านควรป้องกันตนเองให้ดีที่สุด เพื่อห่างไกลจากเชื้อ โควิด 19