สถานีรถไฟหัวหิน

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง วันนี้จะพาท่านไปรู้จักกับสถานีรถไฟแห่งหนึ่งที่มีความสวยงาม และมีเอกลักษณ์โดดเด่น เป็นสถานีรถไฟที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งของประเทศไทย คือ สถานีรถไฟหัวหิน

สถานีรถไฟหัวหิน มีการออกแบบอาคารสถานีรถไฟได้อย่างสวยงาม และมีเอกลักษณ์ เป็นที่สะดุดตาของนักเดินทาง จนไม่พลาดการถ่ายรูปกับสถานีรถไฟแห่งนี้เก็บไว้เป็นที่ระลึก แม้แต่กระทั่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาหัวหินด้วยวิธีการอื่น เช่น รถทัวร์ รถยนต์ส่วนบุคคล ยังนิยมเดินทางมาถ่ายภาพกับสถานีรถไฟหัวหินแห่งนี้

ภาพบรรยากาศสถานีรถไฟหัวหิน

สถานีรถไฟหัวหิน
สถานีรถไฟหัวหิน
สถานีรถไฟหัวหิน
สถานีรถไฟหัวหิน

สถานีรถไฟหัวหิน เป็นทางผ่านของรถไฟสายใต้ทั้งหมด ซึ่งรถไฟจากสถานีรถไฟหัวลำโพงจะจอด รับ-ส่ง ผู้โดยสารที่สถานีรถไฟหัวหิน เกือบทั้งหมด เนื่องจากสถานีรถไฟหัวหินเป็นสถานีรถไฟที่สำคัญ

ดังนั้นท่านจะพบผู้ใช้บริการที่สถานีรถไฟหัวหินจำนวนมาก ทั้งนักเดินทางชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งนิยมเดินทางจากกรุงเทพมาเที่ยวหัวหินด้วยรถไฟ

แผนที่ตั้งสถานีรถไฟหัวหิน