สถานีรถไฟปาดังเบซาร์

สถานีรถไฟปาดังเบซาร์ ตั้งอยู่ที่ อ.สะเดา จ.สงขลา สถานีรถไฟแห่งนี้ตั้งอยู่ที่พรมแดนของประเทศไทยและมาเลเซีย เป็นสถานีที่เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างรถไฟไทยและรถไฟมาเลเซีย ท่านที่จะนั่งรถไฟมาเลเซียเพื่อเดินทางไปยังเมืองต่าง ๆ ในประเทศมาเลเซีย เช่น กัวลาลัมเปอร์ เป็นต้น ท่านสามารถเดินทางมาขึ้นรถไฟได้ที่นี่

สถานีรถไฟปาดังเบซาร์ ได้แบ่งสถานีรถไฟเป็น 2 ฝั่ง คือ ฝั่งประเทศไทยและฝั่งประเทศมาเลเซีย และภายในสถานีรถไฟปาดังเบซาร์ ( ฝั่งมาเลเซีย ) ยังเป็นที่ตั้งของด่านตรวจคนเข้าเมืองของไทยและมาเลเซีย

การเดินทางไปสถานีรถไฟปาดังเบซาร์

ปัจจุบันมีรถไฟ 2 เส้นทางให้บริการ ดังนี้

1. รถไฟ หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์

ตารางรถไฟ หาดใหญ่ – ปาดังเบเซาร์

ต้นทาง : ชุมทางหาดใหญ่

เที่ยวที่เวลาออก : ชุมทางหาดใหญ่เวลาถึง : สถานีรถไฟปาดังเบเซาร์
107.3008.25
214.0014.55

ต้นทาง : สถานีรถไฟปาดังเบเซาร์

เที่ยวที่เวลาออก : สถานีรถไฟปาดังเบเซาร์เวลาถึง : ชุมทางหาดใหญ่
108.5509.50
215.4016.35

2. รถไฟ กรุงเทพ – ปาดังเบซาร์ ( เปิดให้บริการ 11 สิงหาคม 2565 )

ตารางรถไฟ กรุงเทพ – ปาดังเบซาร์

เที่ยวไป : ตารางเวลาประเทศไทย

ขบวนเส้นทางเวลาออก : สถานีกรุงเทพเวลาถึง : สถานีปาดังเบซาร์
45กรุงเทพ – ปาดังเบซาร์15.1009.44 ( ฝั่งไทย)09.50 ( ฝั่งมาเลเซีย )

เที่ยวกลับ : ตารางเวลาประเทศไทย

ขบวนเส้นทางเวลาออก : สถานีปาดังเบซาร์เวลาถึง : สถานีกรุงเทพ
46ปาดังเบซาร์ – กรุงเทพ17.00 ( ฝั่งมาเลเซีย )17.06 ( ฝั่งไทย)12.45

รถไฟจากหาดใหญ่และกรุงเทพ เมื่อเดินทางมาถึงสถานีรถไฟปาดังเบซาร์ จะจอดส่งผู้โดยสารที่สถานีรถไฟปาดังเบซาร์ ฝั่งประเทศไทย และขับเข้าไปส่งผู้โดยสารยังสถานีรถไฟปาดังเบซาร์ ฝั่งมาเลเซีย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเดินทาง ที่จะไปขึ้นรถไฟมาเลเซีย เพื่อเดินทางต่อไปยังเมืองต่าง ๆ ในประเททศมาเลเซีย

จองตั๋วรถไฟ กรุงเทพ – ปาดังเบซาร์ ออนไลน์

จองตั๋วรถไฟออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

แผนที่สถานีรถไฟปาดังเบซาร์

วางแผนการเดินทาง และจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง