สถานีรถไฟจะนะ จ.สงขลา

สถานีรถไฟจะนะ อ.จะนะ จ.สงขลา เป็นสถานีรถไฟประจำอำเภอจะนะ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เมืองจะนะ มีรถไฟเส้นทางระยะไกลที่เดินทางจากกรุงเทพ เช่น กรุงเทพ – สุไหงโกลก และรถไฟขบวนท้องถิ่นต่าง ๆ หยุดรับ-ส่ง ผู้โดยสารที่สถานีรถไฟแห่งนี้

ภาพบรรยากาศสถานีรถไฟจะนะ

แผนที่สถานีรถไฟจะนะ

จองตั๋วรถไฟ กรุงเทพ – จะนะ ออนไลน์

ตรวจสอบตารางรถไฟ กรุงเทพ – จะนะ และ จองตั๋วออนไลน์ได้ทันที

ข้อมูลการเดินทางด้วยรถไฟ เส้นทาง กรุงเทพ – จะนะ

  • จากกรุงเทพไปจะนะ ใช้เวลานั่งรถไฟประมาณ 19 ชั่วโมง
  • จากกรุงเทพไปจะนะ มีระยะทาง 964.50 กิโลเมตร

ดังนั้น ท่านที่ต้องการเดินทางด้วยรถไฟจากสถานีรถไฟต่าง ๆ ไปยังสถานีรถไฟจะนะ หรือเดินทางจากสถานีรถไฟจะนะไปยังสถานีรถไฟต่าง ๆ ท่านสามารถจองตั๋วรถไฟออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง