รู้จักประเภทชั้นบริการของรถไฟไทย

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง วันนี้จะมาแนะนำประเภทชั้นบริการต่าง ๆ ที่เปิดให้บริการบนขบวนรถไฟไทย เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการเลือกซื้อตั๋วรถไฟล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์

ปัจจุบันรถไฟไทย ได้แบ่งตู้ขบวนต่าง ๆ ออกเป็น 3 ชั้นบริการ คือ รถไฟชั้น 1 /รถไฟชั้น 2 / รถไฟชั้น 3 ซึ่งแต่ละชั้นบริการ จะมีรูปแบบการให้บริการที่แตกต่างกันและราคาตั๋วรถไฟแตละชั้นก็จะแตกต่างกันด้วย

รถไฟชั้น 1 – รถไฟชั้นนี้จะเป็นตู้รถไฟปรับอากาศ เป็นรถไฟตู้นั่งและนอน ตั๋วรถไฟมีราคาสูงที่สุด ภายในตู้โบกี้มีการแบ่งเป็นห้อง ห้องละ 2 ที่นั่ง ประกอบด้วยเตียงด้านบนและเตียงด้านล่าง ท่านที่เดินทางคนเดียวแต่ต้องการความเป็นส่วนตัวในขณะเดินทาง สามารถซื้อตั๋วรถไฟแบบเหมาห้องได้

รถไฟชั้น 2 – ตั๋วรถไฟชั้น 2 จะมีให้เลือก 2 แบบ คือ ประเภทรถไฟนอน ( เตียงด้านบนและเตียงด้านล่าง) และ ประเภทรถไฟนั่ง ( ที่นั่งสามารถปรับเอนได้) มีทั้งแบบตู้โบกี่้ปรับอากาศและตู้โบกี้พัดลม ให้เลือกจอง

รถไฟชั้น 3 – รถไฟชั้นนี้จะเป็นรถไฟประเภทนั่ง เป็นตู้โบกี้พัดลม ที่นั่งไม่สามารถปรับเอนได้ ผู้โดยสารสามารถ เดินไป-มา ระหว่างแต่ละตู้โบกี่ได้ แต่ตั๋วรถไฟมีราคาถูกที่สุด

ดังนั้น เพื่อน ๆ คงจะรู้จักกับประเภทชั้นต่าง ๆ ที่เปิดให้บริการบนขบวนรถไฟดียิ่งขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจจองตั๋วรถไฟล่วงหน้า