รับตั๋วรถไฟไทยได้อย่างไร

ท่านจะได้รับตั๋วรถไฟทาง E-mail หลังจากทำรายการจองและชำระเงินสำเร็จ

ท่านต้องพิมพ์ตั๋วรถไฟที่ได้รับทาง E-mail เพื่อนำไปใช้ขึ้นรถไฟในวันเดินทาง หากไม่พิมพ์ไปจะไม่สามารถเดินทางได้

ตัวอย่างตั๋วรถไฟที่ได้รับทาง E-Mail