รถไฟ หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ 2565

ข่าวดีล่าสุด ! สำหรับนักเดินทางทุกท่าน รถไฟ เส้นทาง หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ กลับมาเปิดให้บริการตามปรกติ หลังจากที่หยุดให้บริการไป 2 ปี เนื่องจากการระบาดโรคโควิด 19 เริ่มมีเที่ยวรถไฟให้บริการตั้งแต่ 15 กรกฏาคม พ.ศ.2565

รถไฟ หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ เป็นเส้นทางรถไฟระหว่างประเทศ เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างรถไฟไทยกับรถไฟมาเลเซีย

ท่านที่ต้องการเดินทางด้วยรถไฟจากหาดใหญ่ไปกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ท่านสามารถขึ้นรถไฟขบวนนี้จากสถานีชุมทางหาดใหญ่ไปลงที่สถานีรถไฟปาดังเบซาร์ ( ฝั่งมาเลเซีย ) จากนั้นขึ้นรถไฟมาเลเซียจากสถานีรถไฟปาดังเบซาร์เดินทางไปเมืองกัวลาลัมเปอร์ หรือเมืองต่าง ๆ ของประเทศมาเลเซียได้ทันที

ตารางรถไฟ หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ 2565

ต้นทาง : ชุมทางหาดใหญ่

เที่ยวที่เวลาออก : ชุมทางหาดใหญ่เวลาถึง : สถานีรถไฟปาดังเบเซาร์
107.3008.25
214.0014.55

ต้นทาง : สถานีรถไฟปาดังเบเซาร์

เที่ยวที่เวลาออก : สถานีรถไฟปาดังเบเซาร์เวลาถึง : ชุมทางหาดใหญ่
108.5509.50
215.4016.35

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางด้วยรถไฟ เส้นทาง หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป