รถไฟ หนองคาย – ท่านาแล้ง ( ประเทศลาว)

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง วันนี้จะมาแนะนำเส้นทางรถไฟที่น่าสนใจ คือ เส้นทางรถไฟ สถานีรถไฟหนองคาย – สถานีรถไฟท่านาแล้ง ( ประเทศลาว ) เป็นเส้นทางรถไฟระหว่างประเทศ ที่เปิดให้บริการนักเดินทางชาวไทย ชาวลาว และนักท่องเที่ยว เพื่อเดินทางข้ามชายแดนทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งรถไฟจะวิ่งข้ามแม่น้ำโขง ที่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ที่ 1 ( มีรางรถไฟอยู่กลางสะพาน )

รถไฟ หนองคาย - ท่านาแล้ง

รถไฟ หนองคาย – ท่านาแล้ง ( ประเทศลาว ) มีระยะทางทั้งหมด 5.35 กิโลเมตร มีระยะทางในประเทศลาว 3.5 กิโลเมตร โดยมีสถานีรถไฟท่านางแล้งเป็นจุดจอดของรถไฟ ( สถานีรถไฟท่านางแล้ง เป็นสถานีรถไฟแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศลาว)

ใช้เวลาวิ่งจากสถานีรถไฟหนองคาย – สถานีรถไฟท่านาแล้ง ประมาณ 15 นาที

ดังนั้น ท่านที่เดินทางจากกรุงเทพ และจะไปเที่ยวเมืองเวียงจันทร์ ประเทศลาว ท่านสามารถนั่งรถไฟจากกรุงเทพไปลงรถที่สถานีรถไฟหนองคาย จากนั้นจึงต่อรถไฟ เส้นทาง หนองคาย – ท่านาแล้ง เพื่อเดินทางเข้าประเทศลาวได้อย่างสะดวก

ตารางเวลาเดินรถไฟ หนองคาย – ท่านางแล้ง

( กรุณาเช็คเวลาเดินรถล่าสุด ได้จากสถานีรถไฟหนองคาย)

ขบวน 481 ออกหนองคาย 07:30 น. ถึง ท่านาแล้ง 07:45 น.
ขบวน 482 ออกท่านาแล้ง 10:00 น. ถึง หนองคาย 10:15 น.
ขบวน 483 ออกหนองคาย 14:45 น. ถึง ท่านาแล้ง 15:00 น.
ขบวน 484 ออกท่านาแล้ง 17:30 น. ถึง หนองคาย 17:45 น.

สามารถซื้อตั๋วรถไฟ เส้นทาง หนองคาย – ท่านาแล้ง ได้ก่อนการเดินทาง ที่สถานีรถไฟหนองคาย