รถไฟชั้น 1 เหมาห้อง

สวัสดีครับเพื่อน ๆ นักเดินทาง วันนี้จะพาท่านไปทำความรู้จักกับรูปแบบการซื้อตั๋วรถไฟชั้น 1 ที่มีให้บริการ คือ การซื้อตั๋วรถไฟชั้น 1 แบบเหมาห้อง

รู้จักรถไฟชั้น 1 – รถไฟชั้น 1 เป็นรถไฟปรับอากาศ ภายในตู้โบกี้จะมีที่นั่ง 24 ที่นั่ง และจะแบ่งห้องโดยสารย่อย 12 ห้อง แต่ละห้องจะมี 2 ที่นั่ง ประกอบด้วยที่นั่งเตียงบนและที่นั่งเตียงล่าง

ภาพผังที่นั่งรถไฟชั้น 1

ผังที่นั่งรถไฟตู้นอนชั้น 1

รถไฟชั้น 1 เหมาะสำหรับท่านเดินทางด้วยกัน 2 คน เพราะจะมีเพียงท่าน 2 คนเท่านั้นที่อยู่ภายในห้องโดยสารเดียวกัน และต้องการความเป็นส่วนตัวในขณะที่เดินทางด้วยรถไฟ

สำหรับท่านที่เดินทางตามลำพังเพียงคนเดียว และต้องการนั่งรถไฟชั้น 1 ปรับอากาศ ท่านควรจองตั๋วรถไฟชั้น 1 แบบเหมาห้อง

จองตั๋วรถไฟชั้น 1 เหมาห้อง คือ การซื้อตั๋วรถไฟชั้น 1 ทั้ง 2 ที่นั่งภายในห้องโดยสารเดียวกัน เพื่อที่ท่านจะได้นั่งรถไฟภายในห้องโดยสารนั้น ๆ เพียงคนเดียว

ดังนั้น ท่านที่เดินทางกับรถไฟในเส้นทางต่าง ๆ และต้องการความเป็นส่วนตัวในขณะที่เดินทาง ท่านสามารถเลือกซื้อตั๋วรถไฟแบบเหมาห้องเพื่อเดินทาง

วางแผนการเดินทางล่วงหน้า และจองตั๋วรถไฟออนไลน์ผ่านระบบได้ตลอด 24 ชั่วโมง