ตั๋วรถไฟ กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ได้แก่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร / วัดเจดีย์ไอ้ไข่ / อ.พรหมคีรี / อ.สิชล เป็นต้น

เดินทางด้วยรถไฟสายใต้ จากกรุงเทพสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นวิธีการเดินทางที่ได้รับความนิยมจากนักเดินทางเป็นจำนวนมาก เพราะมีความสะดวกในการเดินทาง มีรถไฟให้บริการทุกวัน

จากกรุงเทพไปนครศรีธรรมราช มีระยะทาง 832 กิโลเมตร ใช้เวลานั่งรถไฟประมาณ 16 ชั่วโมง

ขบวนรถไฟเส้นทาง กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช เมื่อเดินทางมาถึง สถานีรถไฟชุมทางเขาชุมทอง ก็จะวิ่งแยกออกจากเส้นทางรถไฟสายใต้ มุ่งหน้าสู่สถานีรถไฟนครศรีธรรมราช

ท่านที่จะเดินทางด้วยรถไฟจากกรุงเทพไปนครศรีธรรมราช ท่านต้องจองตั๋วรถไฟเส้นทาง กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช เท่านั้น เนื่องจากปลายทางสถานีรถไฟนครศรีธรรมราช เป็นเส้นทางรถไฟที่วิ่งแยกจากเส้นทางทางหลักของรถไฟสายใต้

ข้อมูลการเดินทาง

สถานีต้นทาง – สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

สถานีปลายทาง – สถานีรถไฟนครศรีธรรมราช

ตารางรถไฟ กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช

Update : 11/10/2566

หมายเลขขบวนประเภทรถเวลาออก – กรุงเทพเวลาถึง – นครศรีธรรมราชระยะเวลาเดินทาง
85รถด่วน20.1012.0515ชม. 55น

สามารถตรวจสอบตารางเดินรถไฟล่าสุด ได้จากระบบจองตั๋วรถไฟออนไลน์ ข้อมูลอัปเดทอัติโนมัติ ( Real Time ) – เพราะบางช่วงรถไฟบางขบวนหยุดวิ่งหรือมีการเปลี่ยนแปลงเวลาเดินรถ

จองตั๋วรถไฟ กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางจากกรุงเทพไปนครศรีธรรมราช สามารถวางแผนการเดินทางและจองตั๋วรถไฟล่วงหน้า เส้นทาง กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช ผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง