จองตั๋วรถไฟ เชียงใหม่-กรุงเทพ

รถไฟเส้นทาง เชียงใหม่-กรุงเทพ เป็นเส้นทางเดินรถไฟที่ได้รับความนิยมจากนักเดินทางเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคเหนือ มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่ และนิยมเดินทางกลับด้วยรถไฟจำนวนมาก ดังนั้นจึงทำให้เส้นทางรถไฟ เชียงใหม่ – กรุงเทพ มีจำนวนผู้ใช้บริการจำนวนมาก เนื่องจากการเดินทางด้วยรถไฟมีความปลอดภัย

ตารางรถไฟ เชียงใหม่ ไป กรุงเทพ

** กรุณาเช็คเที่ยวรถและราคาตั๋วรถไฟได้จากระบบจองตั๋วออนไลน์ ข้อมูลอัปเดท Realtime เพราะบางครั้งรถไฟบางขบวนหยุดวิ่งให้บริการ **

ลำดับเลขขบวนรถประเภทรถเชียงใหม่
ออก
กรุงเทพ
ถึง
152ด่วน15:305:25
214*ด่วนพิเศษ17:006:15
310ด่วนพิเศษ CNR18:006:50
4102เร็ว6:3021:10
58ด่วนพิเศษ8:5019:25

รถไฟ เชียงใหม่ – กรุงเทพ จะมีจำนวนผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาว หรือวันหยุดตามเทศกาลต่าง ๆ เช่น สงกรานต์ ลอยกระทง เป็นต้น และในช่วงฤดูหนาวของทุกปี ซึ่งเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวของภาคเหนือ จะมีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่จำนวนมาก ดังนั้นหากท่านจะเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าว ควรจองตั๋วรถไฟล่วงหน้า เพื่อจะได้มีตั๋วรถไฟเดินทางในวันที่จะเดินทาง

ดังนั้นท่านที่จะเดินทางด้วยรถไฟจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพ วางแผนการเดินทางและจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าผ่านระบบของเราได้แล้ว จองตั๋วได้ตลอด 24 ชั่วโมง