จองตั๋วรถไฟ กรุงเทพ-เชียงใหม่

รถไฟ เส้นทาง กรุงเทพ-เชียงใหม่ เป็นเส้นทางเดินรถที่ได้รับความนิยมจากนักเดินทางเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคเหนือ นักเดินทางชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมเดินทางด้วยรถไฟจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ เนื่องจากมีความปลอดภัย

เส้นทางรถไฟ กรุงเทพ – เชียงใหม่ จะมีผู้เดินทางเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงที่มีวันหยุดยาวติดต่อกัน เนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ และในช่วงปลายปี ซึ่งเป็นฤดูท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคเหนือ เส้นทางรถไฟ กรุงเทพ-เชียง จะถูกจองตั๋วล่วงหน้าจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก

สถานีรถไฟเชียงใหม่ เป็นสถานีรถไฟสุดท้ายของเส้นทางรถไฟสายเหนือ ดังนั้นจึงมีเที่ยวรถให้บริการในจำนวนจำกัด ในแต่ละวัน

ตารางรถไฟ กรุงเทพไปเชียงใหม่

** กรุณาเช็คเที่ยวรถและราคาตั๋วรถไฟได้จากระบบจองตั๋วออนไลน์ ข้อมูลอัปเดท Realtime เพราะบางครั้งรถไฟบางขบวนหยุดวิ่งให้บริการ **

ลำดับเลขขบวนรถประเภทรถกรุงเทพ
ออก
เชียงใหม่
ถึง
1109เร็ว13:454:05
29ด่วนพิเศษ CNR18:107:15
313*ด่วนพิเศษ19:358:40
451ด่วน22:0012:10
57ด่วนพิเศษ8:3019:30

จากกรุงเทพนั่งรถไฟไปเชียงใหม่ ใช้เวลาประมาณ 13 ชั่วโมง ( ขึ้นอยู่กับขบวนรถที่ท่านเลือกเดินทาง รถไฟแต่ละขบวนใช้เวลาเดินทางไม่เท่ากัน )

ดังนั้นท่านที่จะเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ สามารถวางแผนการเดินทางและจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าผ่านระบบของเราได้แล้ว จองตั๋วได้ตลอด 24 ชั่วโมง