จองตั๋วรถไฟ กรุงเทพ-หนองคาย

รถไฟ เส้นทาง กรุงเทพ-หนองคาย เป็นเส้นทางเดินรถที่ได้รับความนิยมจากนักเดินทางเป็นจำนวนมาก เนื่องจากหนองคายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคอีสาน เป็นเมืองชายแดนที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศลาว นักเดินทางชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมเดินทางด้วยรถไฟจากกรุงเทพไปหนองคาย เนื่องจากมีความปลอดภัย

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางจากกรุงเทพไปเที่ยวประเทศลาว นิยมนั่งรถไฟจากกรุงเทพไปลงที่สถานีรถไฟหนองคาย เพราะที่สถานีรถไฟหนองคายมีขบวนรถไฟสำหรับเดินทางไปยังเมืองเวียงจันทร์ ประเทศลาวให้บริการ เป็นการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างไทยและลาว

ตารางรถไฟ กรุงเทพ – หนองคาย

** กรุณาเช็คเที่ยวรถและราคาตั๋วรถไฟได้จากระบบจองตั๋วออนไลน์ ข้อมูลอัปเดท Realtime เพราะบางครั้งรถไฟบางขบวนหยุดวิ่งให้บริการ **

ลำดับเลขขบวนรถประเภทรถกรุงเทพ
ออก
หนองคาย
ถึง
177ด่วน18:353:45
225ด่วนพิเศษ CNR20:006:25
3133เร็ว20:457:55
475ด่วน8:2017:30

ปัจจุบันขบวนรถไฟที่ได้รับความนิยมจากนักเดินทางคือ รถด่วนพิเศษ ” อีสานมรรคา” ขบวนที่ 25  เป็นรถไฟรุ่นใหม่ เป็นรถนอนปรับอากาศทั้งขบวน มีตั๋วจำหน่ายเพียงชั้น 1 และชั้น 2 เท่านั้น ภายในขบวนรถไฟมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เป็นรถไฟที่นั่งสบาย

ดังนั้นท่านที่จะเดินทางจากกรุงเทพไปหนองคาย วางแผนการเดินทางและจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าผ่านระบบของเราได้แล้ว จองตั๋วได้ตลอด 24 ชั่วโมง