จองตั๋วรถไฟ กรุงเทพ-สุไหงโกลก

รถไฟเส้นทาง กรุงเทพ-สุไหงโกลก จ.นราธิวาส เป็นเส้นทางเดินรถที่ได้รับความนิยมจากนักเดินทางเป็นจำนวนมาก เป็นเส้นทางรถไฟระยะไกลที่สุดของการเดินรถไฟจากกรุงเทพ เนื่องจากสุไหงโกลก เป็นเมืองสุดเขตของเส้นทางรถไฟประเทศไทย ในภาคใต้ตอนล่าง นักเดินทางชาวไทยนิยมเดินทางด้วยรถไฟจากกรุงเทพไปสุไหงโกลก เนื่องจากมีความปลอดภัย

จากสถานีรถไฟหัวลำโพง ( กรุงเทพ ) ไป สถานีรถไฟสุไหงโกลก ( จ.นราธิวาส) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 22 ชั่วโมง

เนื่องจากเป็นสถานีรถไฟสุดท้ายในเส้นทางรถไฟสายใต้ จึงมีขบวนรถไฟให้ท่านเลือกเดินทางได้เพียง 2 ขบวน

ตารางรถไฟ กรุงเทพ – สุไหงโก-ลก

** กรุณาเช็คเที่ยวรถและราคาตั๋วรถไฟได้จากระบบจองตั๋วออนไลน์ ข้อมูลอัปเดท Realtime เพราะบางครั้งรถไฟบางขบวนหยุดวิ่งให้บริการ **

ลำดับเลขขบวนรถประเภทรถกรุงเทพ
ออก
สุไหงโก-ลก
ถึง
1171เร็ว12:3010:50
237*ด่วนพิเศษ15:1012:30

ดังนั้นท่านที่จะเดินทางจากรุงเทพไปสุไหงโกลก จ.นราธิวาส วางแผนการเดินทางและจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าผ่านระบบของเราได้แล้ว สามารถจองตั๋วได้ตลอด 24 ชั่วโมง