จองตั๋วรถไฟ กรุงเทพ-ขอนแก่น

รถไฟ เส้นทาง กรุงเทพ-ขอนแก่น เป็นเส้นทางเดินรถที่ได้รับความนิยมจากนักเดินทางเป็นจำนวนมาก เนื่องจากขอนแก่นเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคอีสาน นักเดินทางชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมเดินทางด้วยรถไฟจากกรุงเทพไปขอนแก่น เนื่องจากมีความปลอดภัย

เส้นทางรถไฟ กรุงเทพ – ขอนแก่น ใช้เวลานั่งประมาณ 8 ชั่วโมง ( แต่ละขบวนใช้เวลาเดินทางไม่เท่ากัน)

เมื่อท่านเดินทางไปถึงสถานีรถไฟขอนแก่น ท่านจะพบกับสถานีรถไฟที่ทันสมัย เป็นสถานีรถไฟที่สร้างขึ้นใหม่ เป็นสถานีรถไฟลอยฟ้า สร้างระบบรางไว้รองรับรถไฟรางคู่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

สถานีรถไฟขอนแก่น

ตารางรถไฟ กรุงเทพ – ขอนแก่น

** กรุณาเช็คเที่ยวรถและราคาตั๋วรถไฟได้จากระบบจองตั๋วออนไลน์ ข้อมูลอัปเดท Realtime เพราะบางครั้งรถไฟบางขบวนหยุดวิ่งให้บริการ **

ลำดับเลขขบวนรถประเภทรถกรุงเทพ
ออก
ขอนแก่น
ถึง
177ด่วน18:351:48
225ด่วนพิเศษ CNR20:004:10
3133เร็ว20:455:19
475ด่วน8:2015:30

ดังนั้นท่านที่จะเดินทางไปขอนแก่น วางแผนการเดินทางและจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าผ่านระบบของเราได้แล้ว จองตั๋วได้ตลอด 24 ชั่วโมง