จองตั๋วรถไฟล่วงหน้า เดินทางเทศกาลปีใหม่ 2564

ใกล้เข้ามาแล้ว !!! กับเทศกาลแห่งความสุขของคนไทย คือ เทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 ซึ่งในช่วงเทศกาลดังกล่าว จะเป็นวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน บริษัทต่าง ๆ จะหยุดทำการ เพื่อให้พนักงานได้เดินทางไปร่วมฉลองเทศกาลปีใหม่กับครอบครัว และในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุก ๆ ปี จะมีการเดินทางเป็นจำนวนมาก ทั้ง รถยนต์ เครื่องบิน และรถไฟ ตั๋วเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ มักจะถูกจองตั๋วเต็มล่วงหน้าหลายวัน

เส้นทางรถไฟยอดนิยม ที่จองล่วงหน้าเป็นจำนวนมาก คือ เส้นทางรถไฟระยะไกล เช่น กรุงเทพ – เชียงใหม่ / กรุงเทพ-หาดใหญ่ / กรุงเทพ-สุไหงโกลก / กรุงเทพ-ทุ่งสง / กรุงเทพ – หนองคาย / กรุงเทพ-อุบลราชธานี เป็นต้น

ดังนั้น ท่านที่ต้องการเดินทางกลับบ้าน หรือเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 ที่จะมาถึงนี้ ท่านสามารถจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าเพื่อเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวผ่านระบบของเราได้แล้ว จองตั๋วได้ตลอด 24 ชั่วโมง