จองตั๋วรถไฟล่วงหน้าได้ 3 วัน ก่อนการเดินทาง

เนื่องจากโรคโควิด 19 ระบาดเป็นรอบที่ 2 ในประเทศไทย และเพื่อเป็นการควบคุมการระบาดของโรคโควิดที่เกิดขึ้นในขณะนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทยได้หยุดเดินรถไฟในหลายเส้นทาง และได้เปิดให้ผู้ที่ต้องการเดินทางด้วยรถไฟ ในเส้นทางที่ยังวิ่งให้บริการอยู่ สามารถจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าได้ 3 วัน ก่อนวันเดินทางจริง

ดังนั้นท่านที่จะจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าออนไลน์ในช่วงนี้ผ่าน www. จองตั๋วรถไฟ.net ท่านสามารถค้นหาตั๋วรถไฟเพื่อจองล่วงหน้าได้เพียง 3 วันเท่านั้น จากวันที่ทำรายการจอง