ป้ายกำกับ: ตารางรถไฟ ปาดังเบซาร์

Posted in จองตั๋วรถไฟ

สถานีรถไฟปาดังเบซาร์

สถานีรถไฟปาดังเบซาร์ ตั้งอยู่ที่ อ.สะเดา จ.สงขลา สถานีรถไฟแห่งนี้ตั้งอยู่ที่พรมแดนของประเทศไทยและมาเลเซีย เป็นสถานีที่เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างรถไฟไท…

รายละเอียด