ป้ายกำกับ: จองตั๋วรถไฟ ปีใหม่ 2567

Posted in บทความ

วันเริ่มจองตั๋วรถไฟล่วงหน้า ในวันหยุดยาว ตุลาคม-ธันวาคม 2566

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง ในเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2566 ประเทศไทยจะมีวันสำคัญต่าง ๆ ซึ่งเป็นวันหยุดทางราชการและจะมีวันหยุดยาวติดต่อกัน การรถไฟได้กำหนดวั…

รายละเอียด