จองตั๋วรถไฟ กรุงเทพ-อุบลราชธานี

รถไฟ เส้นทาง กรุงเทพ-อุบลราชธานี เป็นเส้นทางเดินรถที่ได้รับความนิยมจากนักเดินทางเป็นจำนวนมาก เนื่องจากอุบลราชธานีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคอีสาน นักเดินทางชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมเดินทางด้วยรถไฟจากกรุงเทพไปอุบลราชธานี เนื่องจากมีความปลอดภัย

ตารางรถไฟ กรุงเทพไปอุบลราชธานี

** กรุณาเช็คเที่ยวรถและราคาตั๋วรถไฟได้จากระบบจองตั๋วออนไลน์ ข้อมูลอัปเดท Realtime เพราะบางครั้งรถไฟบางขบวนหยุดวิ่งให้บริการ **

ลำดับเลขขบวนรถประเภทรถกรุงเทพ
ออก
อุบลราชธานี
ถึง
171ด่วน10:0519:50
2145เร็ว15:203:35
3139เร็ว18:556:15
423ด่วนพิเศษ CNR20:306:35
567ด่วน21:307:50
6141เร็ว22:4510:20
721ด่วนพิเศษ5:4514:00
8135เร็ว6:4018:00

จองตั๋วรถไฟ กรุงเทพ – อุบลราชธานี

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางโดยรถไฟ จากกรุงเทพ ไป อุบลราชธานี วางแผนการเดินทางล่วงหน้าและจองตั๋วรถไฟผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง