จองตั๋วรถไฟ กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี

รถไฟ เส้นทาง กรุงเทพ-สุราษฎร์ธานี เป็นเส้นทางเดินรถไฟที่ได้รับความนิยมจากนักเดินทางเป็นจำนวนมาก เนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคใต้ นักเดินทางชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมเดินทางด้วยรถไฟจากกรุงเทพไปสุราษฎร์ธานี เนื่องจากมีความปลอดภัย

โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะนิยมเดินทางด้วยรถไฟจากกรุงเทพไปยังสุราษฎร์ธานี และเดินทางต่อไปยังเกาะสมุยและเกาะพงัน

เส้นทาง กรุงเทพ-สุราษฎร์ธานี ใช้เวลานั่งรถไฟประมาณ 10-11 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับขบวนรถที่ท่านเลือกเดินทาง แต่ละขบวนใช้เวลาเดินทางไม่เท่ากัน

รถไฟเส้นทาง กรุงเทพ-สุราษฎร์ธานี มีให้เลือกจองตั๋วเพื่อเดินทางจำนวนมาก เนื่องจากรถไฟที่วิ่งจากกรุงเทพสู่ภาคใต้จะผ่านสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีทั้งหมด

ตารางรถไฟ กรุงเทพไปสุราษฎร์ธานี

** กรุณาเช็คเที่ยวรถและราคาตั๋วรถไฟได้จากระบบจองตั๋วออนไลน์ ข้อมูลอัปเดท Realtime เพราะบางครั้งรถไฟบางขบวนหยุดวิ่งให้บริการ **

ลำดับเลขขบวนรถประเภทรถกรุงเทพ
ออก
สุราษฎร์ธานี
ถึง
1171เร็ว12:301:33
231ด่วนพิเศษ CNR14:302:40
345*ด่วนพิเศษ15:103:46
437*ด่วนพิเศษ15:103:46
5169เร็ว15:354:34
683ด่วน17:005:35
7173เร็ว17:356:55
8167เร็ว18:307:47
985ด่วน19:308:32
1041ด่วนพิเศษ22:059:25
1139ด่วนพิเศษ22:059:25
1243ด่วนพิเศษ7:5018:50

ดังนั้นท่านที่จะเดินทางจากกรุงเทพไปสุราษฎร์ธานี วางแผนการเดินทางและจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าผ่านระบบของเราได้แล้ว จองตั๋วได้ตลอด 24 ชั่วโมง